De identiteit van D&O Partners

Klanttevredenheid, luisteren, verplichting en service

Persoonsgerichte waarden

Sinds zijn oprichting karakteriseert het luisteren,de klanttevredenheid, de service en het engagement, D&O Partners en zijn kultuur. Deze waarden vormen de pijler van onze ontwikkeling sinds meer dan 25 jaar. Dit geeft ons de mogelijkheid om persoonsgebonden waarden te ondersteunen en actief deel te nemen aan gebeurtenissen met sociale waarden .

D&O Parters werkt mee aan:

D&O ondersteunt Relay for Life

Een sportief gericht evenement dat toelaat om het Bordet Instituut te steunen in hun onderzoek tegen leukemie en die het Rode Kruis de kans biedt om talrijke bloedzakjes op te halen alsook personen te registreren voor stamceldonatie.

D&O neemt deel aan TéléVie

onder andere aan de Stars Rallye Télévie – deze unieke activiteit bedoeld om een maximum aan fondsen te werven ten gunste van de FNRS-FRE (Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek) die vecht tegen kanker en leukemie.

D&O is sponsor van Flagey

en is dus eveneens acteur in het cultureel leven in Brussel. Inderdaad, het Flagey gebouw in Elsene is een belangrijk kruispunt waar verschillende artistieke disciplines – o.a. musiek en beeld – elkaar ontmoeten.